AlexIT - E-Hälsa applikationer

Livsstilsportal

Livsstilsportalen är en tjänst där man på ett enkelt sätt själv kan administrera en webbenkät med någon av våra livsstilstest till en grupp personer. Portalen skapar automatisk en rapport över resultatet när undersökningen är klar.
Som ett alternativ till livsstilstestning via IT-kiosker eller en hemsida har AlexIT utvecklat en webbportal från vilken en organisation kan skicka ut mejl till en grupp personer t ex anställda på en avdelning med en uppmaning att göra ett livsstilstest. Mejlet innehåller en unik länk till testet som den enskilda gör anonymt på sin egen dator. Den enskilda personen får en återkoppling direkt på sin egen dator med tips och råd om hälsosamma levnadsvanor. En sammanställning av gruppens resultat genereras av webbportalen och en fullständig rapport kan skrivas ut av den som administrerar enhetens inloggning. Rapporten kan användas för en återkoppling till den enhet som undersökningen har genomförts på för fortsatt planering av hälsofrämjande insatser. Ladda ner vår PowerPoint presentation om livsstilsportalen för att få en snabb överblick över hur systemet fungerar: Presentation.
Egen inloggning eller beställning
Det går att beställa egna inloggningsuppgifter till portalen i de fall där man själv vill administrera utskick till enheter och hämta rapporter. Alternativ kan man göra en beställning av en undersökning direkt till AlexIT, som då sköter det administrativa.
Användare
Majoriteten av de svenska studenthälsorna runtom i landet använder portalen varje år för att göra undersökningar och interventioner på studerande vid högskolor och universitet. Här handlar det oftast om alkohol och stress undersökningar. Ett antal företagshälsovårdenheter, landsting och kommuner använder portalen som ett verktyg för att kartlägga levnadsvanor samt arbetsmiljö på sina anställda. Det pågår även ett arbete med att sprida portalen inom den norska studenthälsovården.
Du som redan har ett konto loggar in här
Något gick fel vid inloggningen, var god försök igen. Kontakta info@alexit.se om du har fortsatta problem.